Next Art Tainan 2023

INFO

匯聚的分岔點

反映著時代的藝術創作、世代觀點、美學概念和文化面向的多重總合和縮影,是線索,是現實,也是未來。

 

「臺南新藝獎」以發掘「下一個藝術新星」為核心精神,與藝術博覽會以及臺南在地畫廊、展覽空間等民間單位合作,透過專業策展制度,讓當代藝術、藝文空間與城市交集,產生更多的對話與相互連結。

 

-------------------------------------------------------------

Open | 2023.03.18(Sat.)

Duration | 2023.3.16 (Thu.) - 2023.4.16 (Sun.)

Curator | Sean Hu

Artist | Jie-Huai Yang、Yi-Hsin Tzeng

Venue|Der-Horng Art Gallery(No.1, Chung-Shan Rd., West Central Dist., 700007, Tainan, Taiwan)

 

Detail